“Nie dziedziczymy Ziemi po naszych przodkach. Pożyczamy ją od naszych dzieci” – Chief Washakie
“Nie dziedziczymy Ziemi po naszych przodkach. Pożyczamy ją od naszych dzieci” – Chief Washakie

ETHY Tribe

JULIA MAFALDA
Ethy Maps / Ethy Life
FOUNDER
CREATIVE DIRECTOR

http://www.juliamafalda.com

BENJAMIN BURG
Ethy Maps / Ethy Life
CO-FOUNDER
OPERATION DIRECTOR

JERRY KOTKOWSKI
Ethy Maps / Ethy Life
CO-FOUNDER
FINANCIAL DIRECTOR

ZESPÓŁ

TOMASZ SZTURO
Ethy Maps
WEB DEVELOPER

KAROLINA DUMAŁA
Ethy Life
WORDPRESS DEVELOPER

ZUZANNA DOMAGAŁA
Ethy Maps
DATA ANALYST

NATALIA OLBINSKI
Ethy Maps / Ethy Life
LOGO DESIGNER
http://nataliaolbinski.com

OLIWIA SZANAJCA-KOSSAKOWSKA
Ethy Maps / Ethy Life
GRAPHIC DESIGNER

MARIA SUBCZYŃSKA
Ethy Life
ILLUSTRATOR
Biomateria Studio

KLAUDIA WIŚNIEWSKA
Ethy Life
ILLUSTRATOR
Cherryl

ALEKSANDRA PEREC
Ethy Life
ILLUSTRATOR
Lepszy Rydz Niż Nic

NATALIA ZIĘTARA
Ethy Life
WRITER (SUSTAINABILITY)
Mycohood

DARIA ROGOWSKA
Ethy Life
WRITER (FOOD)
Ekocentryczka

JULIA EWA KALETA
Ethy Life
WRITER (FASHION)
Atlas of Sustainable Colors

MAGDA KRYŃSKA
Ethy Life
UPCYCLING WORKSHOPS

ANNA DUDA
Ethy Life
EDITOR

MONKA KRAWIECKA
Ethy Life
EDITOR

LEONART SZANAJCA-KOSSAKOWSKI
Ethy Maps / Ethy Life
LAWYER

JACEK KRYSZKIEWICZ
Ethy Maps / Ethy Life
RESEARCHER

GABRIELE KISIELIUTE
Ethy Maps
REGIONAL MANAGER
(Portugal, Lithuania)

ANNA KOT
Ethy Maps / Ethy Life
ASSISTANT

SONIA ZIÓŁKOWSKA
Ethy Maps / Ethy Life
NETWORKING

ETHY Partners & Friends