The ultimate guide for easy eco lifestyle

SYMBOLE NA OPAKOWANIACH

SYMBOLE NA OPAKOWANIACH

Biorąc do ręki jakiś produkt, zwykle ograniczamy się do sprawdzenia składu. Rzadko zwracamy uwagę na inne symbole umieszczane na opakowaniach. Tymczasem sporo mówią one o produkcie i możliwościach odzysku jego opakowania.

Symbole umieszczane na opakowaniach

ZNAK ZIELONY PUNKT. Często mylnie jest odbierany jako symbol recyklingu. A tak naprawdę oznacza, że producent sfinansował budowę i funkcjonowanie systemu odzysku odpadów.

ZNAK CE. Pojawia na wyrobach medycznych (np. płynów do soczewek), elektro-sprzęcie, zabawkach i informuje o tym, że produkt powstał zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej i z normami uwzględniającymi zdrowie i bezpieczeństwo użytkownika

NIETESTOWANE NA ZWIERZĘTACH. Również najczęściej się pojawia na opakowaniach kosmetyków. Oznacza, że na etapie badań produkt nie był testowany na zwierzakach.

DBAJ O CZYSTOŚĆ. Znak przypomina o tym, by opakowanie po zużytym produkcie wyrzucić do kosza. A nie, na przykład, do lasu.

OPAKOWANIE NADAJE SIĘ DO RECYKLINGU. Symbolem odzysku jest ten znak. Informuje on, że opakowanie wykonane jest z takiego surowca, który można poddać recyklingowi.

ZNAK EKOLOGICZNY. Poświadcza on, że produkt został wytworzony zgodnie z ekologicznymi kryteriami ustalonymi przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji.

ROLNICTWO EKOLOGICZNE. Certyfikat eko Unii Europejskiej. Oznacza, że co najmniej 95 procent składników tego produktu powstało zgodnie z metodami ekologicznymi, a uprawy były nadzorowane.

ZNAK MSC. Umieszczany jest na przetworach i konserwach rybnych. Informuje, że produkt jest certyfikowany, a ryby pochodzą z przyjaznych dla środowiska zrównoważonych połowów.

OPAKOWANIE BIODEGRADOWALNE. Znak występuje na opakowaniach, które rozkładają się podczas kompostowania. Więcej na temat tego, czy produkty biodegradowalne są przyjazne dla środowiska, możesz przeczytać TUTAJ.

VEGAN. Symbol, którym mogą być oznakowane produkty spożywcze, środki czystości, ubrania, kosmetyki, a nawet usługi. Oznacza on, że do produkcji nie użyto żadnego składnika pochodzenia zwierzęcego.

ZNAK PRZEKREŚLONEGO KONTENERA. Zwykle występuje na sprzętach elektronicznych, RTV i AGD. Oznacza on, że po zużyciu produktu nie wolno wyrzucić do kosza razem z innymi odpadami, tylko należy przekazać do punktu zbiórki elektrośmieci.

MOŻLIWOŚĆ PONOWNEGO WYKORZYSTANIA. Tym znakiem opatrywane są produkty, które po wykorzystaniu nadają się do ponownego użycia (mogą być wielokrotnego użycia). Można go spotkać na butelkach, szklanych pojemnikach, beczkach, kontenerach i puszkach.

ZNAK ALUMINIUM. Informuje, że opakowanie albo produkt zostały wykonane z aluminium i nadają się do recyklingu.

OZNACZENIE UMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH PLASTIKOWYCH. To jest osobna kategoria symboli, z którymi warto się zapoznać choćby w trosce o własne zdrowie.

1) PET – wykorzystywany do produkcji jednorazowych opakowań i butelek do wody mineralnej, nie wolno używać ich ponownie!

2) HDPE – bezpieczny plastik, opakowania nadają się do ponownego użycia.

3) PVC – używa się do produkcji folii, najlepiej unikać!

4) LDPE – używany do produkcji opakowań na żywność, raczej bezpieczny.

5) PP – bezpieczny, opakowania mogą być ponownie używane.  

6) PS – produkowany jest z niego styropian, unikać kontaktu z żywnością!

7) Inne – najbardziej niebezpieczne i toksyczne plastiki, nie używać! Polecam Wam też wpis Kasi na temat plastiku.

AUTORKA: Julia Wizowska z „Na Nowo Śmieci” – szerzej na ten temat na blogu Julii TUTAJ.