The ultimate guide for easy eco lifestyle

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES


POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES strony internetowej: https://ethy.life/

Informacje ogólne

Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies strony https://ethy.life/, określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych, wykorzystania plików cookies oraz innych technologii takich jak: Google Analytics, Facebook Pixel w związku z korzystaniem przez Użytkowników ze Strony internetowej, a także z korzystaniem przez nich z usług oferowanych w Sklepie dostępnym na Stronie internetowej.

Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

●      Administrator –  Ethy S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Bagno 2/205, 00-112 Warszawa.

●      Strona internetowa – https://ethy.life/.

●      Użytkownik – każdy podmiot, który przegląda zawartość Strony internetowej.

●      RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Dane osobowe

Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu RODO jest Administrator:

Adres: ul. Bagno 2/205, 00-112 Warszawa

E-mail: user@ethy.life.

Przetwarzaniu podlegają dane osobowe podane przez Użytkownika. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe (m.in. imię, nazwisko, adres email, numer kontaktowy) Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie internetowej, w szczególności formularza zapisu na newsletter oraz formularza rejestracji na Stronie internetowej.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest dobrowolna, konkretna, świadoma i jednoznaczna zgoda Użytkownika wyrażona za pomocą odpowiedniego formularza na Stronie internetowej (art. 6 ust. 1lit a) RODO).

Dane osobowe mogą być przetwarzane także w przypadkach, w których Administrator jest upoważniony do przetwarzania danych osobowych w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) lub w celu realizacji zawartej pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera zawierającego informację o nowościach i nowych wpisach na blogu. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik mógł zapisać się i otrzymywać newsletter. Przetwarzanie danych w tym celu odbywa się tylko i wyłącznie za zgodą Użytkownika, którą Użytkownik może wyrazić w formularzu zapisu na newsletter i może ją cofnąć w dowolnym momencie. Dane te będą przetwarzane do czasu zaprzestania wysyłki newslettera lub wcześniejszego wycofania zgody przez Użytkownika.

Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza rejestracji przetwarzane są w celu umożliwienia Użytkownikowi korzystania z platformy EthyMaps, dodawania treści na Stronie internetowej oraz dodawania komentarzy. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik mógł korzystać z ww.  funkcji Strony internetowej. Przetwarzanie danych w tym celu odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora. Dane te będą przetwarzane do czasu zakończenia korespondencji oraz 2 lat od jej zakończenia. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

Odbiorcami danych osobowych mogą być inne podmioty, z pomocą których Administrator realizuje wskazane powyżej cele (np. firmom dostarczającym usługę hostingu lub świadczące usługi informatyczne, firmie księgowej, firmom kurierskim, firmom świadczącym usługi marketingowe).

Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się zgodnie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:

●   Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

●      ustawie z dnia 18 lipca 2002 o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Uprawnienia Użytkownika

Użytkownikowi przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem jego danych osobowych:

●      prawo dostępu do danych,

●      prawo do sprostowania danych

●      prawo do ograniczenia przetwarzania danych

●      prawo do sprzeciwu  wobec przetwarzania danych

●      prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym)

●      prawo do przenoszenia danych

●      prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody Użytkownik ma prawo do cofnięcia swojej zgody w każdej chwili. W celu realizacji swoich praw Użytkownik powinien skierować odpowiednie żądanie na adres: user@ethy.life . Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Gromadzone informacje – cookies oraz inne dane

Podczas korzystania przez Użytkownika ze Strony internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące Użytkownika. Do tych danych zalicza się m.in.: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki Użytkownika, typ systemu operacyjnego, niektóre inne dane związane z metodami wykorzystywanymi przez protokoły HTTP/HTTPS . Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies (tzw. ciasteczka), a także mogą być zapisywane w logach serwera.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia (np. laptop, smartfon, tablet) Użytkownika podczas przeglądania Strony internetowej. Pliki cookies zapamiętują preferencje Użytkownika, co umożliwia podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji oraz anonimowe śledzenie preferencji Użytkownika. Pliki cookies nie gromadzą ani nie przetwarzają danych osobowych.

Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez Administratora na jego urządzeniu Użytkownik wyraża za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu Użytkownika.

Użytkownik może zrezygnować z cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron www. W takiej sytuacji korzystanie ze Strony internetowej przez Użytkownika może być utrudnione (np. strona może pracować wolniej).

Użytkownik może usunąć istniejące pliki cookies z urządzenia, korzystając z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub poprzez skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

Korzystanie ze Strony internetowej wiąże się z przesłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona internetowa. Każde takie zapytanie jest zapisywane w logach serwera. Logi obejmują m.in.: adres IP Użytkownika, datę i czas logowania do serwera, informacje o używanej przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.

Dane zapisane w logach serwera nie są łączone w żaden sposób z konkretnymi Użytkownikami  Strony internetowej i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera służą do administrowania Stroną internetową, a ich zawartość nie jest ujawniania nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Na Stronie internetowej są stosowane technologie rejestrujące anonimowo działania podejmowane przez Użytkownika podczas korzystania ze Strony internetowej. Są to m.in.:

●   Google Analytics – stosowana w celu analizowania statystyk Strony internetowej; Google Analytics wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe umieszczane na komputerze użytkownika, które umożliwiają analizowanie sposobu korzystania z witryny przez użytkownika.

●   Facebook Pixel – stosowana w celu zarządzania i optymalizacji reklamy na Facebooku

Dane uzyskane przez te narzędzia nie są łączone w żaden sposób z konkretnymi Użytkownikami Strony internetowej i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

Konsekwencją zastosowania technologii wymienionych powyżej będzie  zoptymalizowanie Strony internetowej oraz jej treści do potrzeb Użytkownika.

Cel wykorzystania danych

Dane podane przez Użytkownika lub zbierane automatycznie Administrator wykorzystuje w celu:

●      prawidłowego funkcjonowania, konfiguracji, bezpieczeństwa Strony internetowej,

●      monitorowania stanu sesji,

●      analiz, badań i audytu wyświetleń Strony internetowej,

●      w celach statystycznych i marketingowych.

Postanowienia końcowe

W niniejszym dokumencie mogą nastąpić zmiany, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszej Strony internetowej i Sklepu. Wszelkie zmiany będą komunikowane Użytkownikom niezwłocznie w sposób widoczny i zrozumiały.

Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące Polityki prywatności i plików cookies prosimy kierować na adres: user@ethy.life.