The ultimate guide for easy eco lifestyle

OŚRODEK DZIAŁAŃ EKOLOGICZNYCH „ŹRÓDŁA”

Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” – organizacja ekologiczna od 15 lat zajmuje się szeroko rozumianą edukacją ekologicznąprzyrodniczą i obywatelską, poprzez organizowanie warsztatów dla młodzieży, zielonych szkół, szkoleń, wystaw, projektów informacyjnych.

Oferta obejmuje ponad 60 tytułów warsztatów dla dzieci i młodzieży realizowanych w ośrodku „Źródła” w Łodzi, w szkołach w Łodzi, Warszawie i Krakowie oraz w terenie. Inne projekty to – “Bardzo Zielone Szkoły” –  przeznaczony jest dla szkół z całej Polski, oraz ogólnopolskie projekty edukacyjne dla szkół.

STRONA WWW