The ultimate guide for easy eco lifestyle

O SIECIOWEJ NATURZE ROŚLIN I GRZYBÓW

O SIECIOWEJ NATURZE ROŚLIN I GRZYBÓW

Zarówno świat grzybów żyjących w glebie jak i świat roślin zbudowany jest według podobnej fundamentalnej reguły, którą jest tworzenie elastycznych relacji sieciowych. Klonalne kolonie roślin lub grzybów to nie tylko największe żyjące, ale i najbardziej długowieczne ziemskie organizmy. Co więcej, potrafią organizować się w wielogatunkowe sieci o naturze symbiotycznej, w których przyjmują wzajemnie pomocne „spółdzielcze” funkcje. Charakterystyczną cechą ich komunikacji jest brak węzłów centralnego zarządzania. Pomimo specjalistycznej różnorodności uczestników, dynamika sieci jest intensywniejsza i mniej narażona na dezorganizację niż w modelach ubogich gatunkowo lub deterministycznych. Sieci roślinno-grzybowe mają ogromny potencjał plastyczności, który pozwala takim asocjacjom wytrwać w jednym miejscu przez setki, a nawet tysiące lat.

Rozmawiają:

Maria Subczyńska i prof. dr hab. Piotr Kurka (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu) oraz dr hab. Władysław Polcyn (Uniwersytet Adama Mickiewicza).