The ultimate guide for easy eco lifestyle

NIECH ŻYJĄ!

Jesteśmy koalicją kilkudziesięciu organizacji, działamy na rzecz zaprzestania polowań na ptaki.

Naszym celem jest doprowadzenie do zmiany Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 marca 2005 r.w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych poprzez skreślenie z niej wszystkich dzikich ptaków.

Nasza kampania ma na celu wprowadzenie moratorium na zabijanie trzynastu gatunków Dzikich Ptaków, na które się w Polsce poluje. Chcielibyśmy w czasie obowiązywania moratorium sprawdzić przy pomocy nauki, co zdarzy się w środowisku i w ekonomii kraju w tej nowej sytuacji. A potem zdecydować, czy zabijanie jest potrzebne, czy też może jest inaczej.Chcemy zwrócić uwagę na to, że:
1. Dzikie ptaki nie powodują nawet śladowo istotnych szkód w uprawach rolnych.

2. Ptaki mają naturalnych drapieżników we wszystkich stadiach życia.

3. Mięso pozyskiwane z dzikich ptaków nie ma żadnego znaczenia ekonomicznego.

4. W wyniku polowań na ptaki łowne zabijane są także gatunki objęte ochroną ścisłą.

5. Podczas polowań na ptaki następuje wprowadzenie do środowiska dużych ilości ołowiu Efekt kumulacji rośnie się przez lata, stanowiąc zagrożenie ołowicą, zarówno dla człowieka, jak i dla wszelkiego istnienia.

Na wielu obszarach, gdzie prowadzi się polowania na ptaki, takich jak ostoje ptaków, obszary Natura2000, czy otuliny Parków Narodowych, polowania niweczą skutki działań ochronnych. Niszczą także wysiłek kosztownych zabiegów ochrony czynnej. Do środowiska wprowadzany jest w niekontrolowanych ilościach ołów, toksyczny nawet w mikrostężeniach.

Jest to sprzeczne z konstytucyjnymi zasadami zrównoważonego rozwoju (art. 5 Konstytucji RP) i sprawiedliwości społecznej (art. 2), oraz z zapisanym w konstytucji obowiązkiem władz publicznych ochrony środowiska (art. 74), obowiązkiem ponoszenia odpowiedzialności za spowodowane pogorszenie stanu środowiska (art. 86) i obowiązkiem władz publicznych zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska (art. 68).

STRONA WWW