The ultimate guide for easy eco lifestyle

NASZA ZIEMIA

Fundacja Nasza Ziemia – organizacja ekologiczna założona została w 1994 roku przez Mirę Stanisławską-Meysztowicz, realizuje cele pożytku publicznego, specjalizując się w edukacji ekologiczneji obywatelskiej.Misją Fundacji Nasza Ziemia jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej polskiego społeczeństwa, wzmacnianie poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne, aktywizowanie do działań służących jego ochronie i inicjowanie takich działań oraz budowanie kapitału społecznego.

Obszary działania Fundacji Nasza Ziemia to zarządzanie zasobami i gospodarkaodpadami, poszanowanie energiiwody, ziemi i powietrza, poszanowanie krajobrazu przyrodniczo-kulturowego oraz wspieranie partnerstw i CSR.

Fundacja Nasza Ziemia jest organizatorem akcji Sprzątanie świata – Polska, prowadzi także inne programy samodzielnie i w partnerstwie z innymi organizacjami, instytucjami i firmami.

Fundacja Nasza Ziemia
http://www.naszaziemia.pl/