The ultimate guide for easy eco lifestyle

FORUM ROZWOJU MAZOWSZA

Na 10. Forum Rozwoju Mazowsza (16-17.10) Ethy poprowadzi warsztaty z zakresu:

  • roli wody na świecie
  • upcyklingu

cel warsztatów​: podniesienie poziomu świadomości uczestników na temat znaczenia wody dla cywilizacji i bezpieczeństwa życia, podniesienie poziomu wrażliwości na zanieczyszczenie i zaśmiecenie rzek, nabycie praktycznych umiejętności powtórnego przetworzenia rzeczy

część teoretyczna

  1. Wprowadzenie do tematu żywiołu wody – od ogółu do szczegółu (stan wód kiedyś a dzisiaj – krótka historia planety, proporcje wody na Ziemi i w organizmie człowieka).
  2. Lecznicze właściwości wody i jej rodzaje (odkrycia, eksperymenty, różne metodologie wodolecznictwa).
  3. Dzisiejszy wpływ zmiany klimatu na wodę w środowisku (jak dbać o gospodarkę wodną na świecie – od nawyków jednostkowych po akcje grupowe).
  4. Wyjaśnienie tematu recyklingu i upcyklingu + prezentacja przykładów.

część praktyczna – wykonanie nowych przedmiotów z odpadów:

  1. MAKRAMA z T-shirtów – torby, opaski, kwietniki
  2. KORKOWE PODSTAWKI – korki od wina

STRONA WYDARZENIA