The ultimate guide for easy eco lifestyle

FUNDACJA WSPIERANIA INICJATYW EKOLOGICZNYCH

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych (FWIE) jest organizacją pozarządową, non profit działającą na obszarze ochrony środowiska. Powstała w 1989 roku, jej misją jest wspieranie działań sprzyjających poprawie stanu środowiska naturalnego podejmowanych przez organizacje pozarządowe, samorządy lokalne, instytucje a także zwykłych obywateli. Ochrona środowiska nie jest sztuką dla sztuki – chronimy je ponieważ kochamy przyrodę, szanujemy wolność i życie innych organizmów, uznajemy prawo przyszłych pokoleń do życia w takich warunkach jakie zastało nasze pokolenie.

Misja FWIE

Fundacja istnieje po to, aby:

  • identyfikować problemy związane ze szkodliwym wpływem człowieka na środowisko,
  • szukać środków potrzebnych do rozwiązania zidentyfikowanych problemów,
  • dobrze organizować pracę (przygotowywać projekty i zarządzać ludźmi),
  • wspierać wprowadzanie najlepszych rozwiązań zarówno w skali Małopolski jak i skali ogólnopolskiej,
  • w miarę możliwości pomóc osobom i instytucjom poprzez dofinansowanie działalności

Współpracujemy przede wszystkim ze społecznościami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi, ale również z uczelniami i przemysłem, który dba o środowisko.

Działalność Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych wspierana jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.