“Nie dziedziczymy Ziemi po naszych przodkach. Pożyczamy ją od naszych dzieci” – Chief Washakie
“Nie dziedziczymy Ziemi po naszych przodkach. Pożyczamy ją od naszych dzieci” – Chief Washakie

ECO PLANET BY ETHY & YOU

[ENG below]

Hejka!

Jesteśmy w momencie odrodzenia – zarówno na całej planecie, jak i na naszych indywidualnych ścieżkach. Ethy również przechodzi etap kolejnych zmian. Jak wiesz, projekt ten powstał z potrzeby zadbania o lepsze jutro dla wszystkich – tak samo nas, Ciebie, plantatorów kawy, indyjskich szwaczek, jak i niedźwiedzi polarnych, pszczół, orangutanów czy wszystkich drzew, ziół i krzewów tego świata.

DZISIAJ ZAPRASZAMY CIĘ DO WSPÓLNEGO OKRĄGŁEGO STOŁU.

Do wspólnej dyskusji o tym, co możemy zrobić w Ethy lepiej dla całej planety, dla naszej wspólnej przyszłości! Więcej słów wstępu znajdziesz w ankiecie – a w podziękowaniu za to, że jesteś z nami i chcesz być częścią dobrej zmiany, wspierając nasz projekt, po zakończeniu trwania ankiety wyślemy Ci…

NOWE ETHY PRZEWODNIKI

>>> EKO DETERGENTY <<<

>>> EKO DOM <<<

Pierwsze 100 osób, które weźmie udział w tej Ethy Ankiecie dostanie te przewodniki PRZEDPREMIEROWO!

Zapraszamy więc do podzielenia się 5-10 minutami ku dobru nas wszystkich

>>> ANKIETA TUTAJ <<<

PS Ankieta trwa do 8 maja!

Tulimy!

Ethy Plemię

***************** ENGLISH *****************

Hello!

We are at the moment of renewal – both globally and on our individual paths. Ethy is also subject to a change right now. As you know, this project was created out of the need to take care of a better tomorrow for everyone – yours, ours, coffee growers, Indian seamstresses, as well as polar bears, bees, orangutans and all the trees, herbs and shrubs of this world.

TODAY WE INVITE YOU TO JOIN THIS COMMUNITY ROUND TABLE.

Join the discussion about what Ethy can do better for the whole planet, for our common future! More words of introduction can be found in the survey – and as thanks for supporting our project after the survey we will send you …

NEW ETHY GUIDES

>>> ECO CLEANING <<<

>>> ECO HOME <<<

The first 100 people who will take part in this Ethy Survey will get these guides PRE-PUBLICATION!

So we invite you to share 5-10 minutes for the good of all of us


>>> ETHY SURVEY <<<

PS The survey will be available till May 8th.

Tender with LOVEnder,

Ethy Team