“Nie dziedziczymy Ziemi po naszych przodkach. Pożyczamy ją od naszych dzieci” – Chief Washakie
“Nie dziedziczymy Ziemi po naszych przodkach. Pożyczamy ją od naszych dzieci” – Chief Washakie

JULIA DEPTUŁA

Julia Deptuła – ukończyła Malarstwo na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Bada to, co pomiędzy, to, co wynika z doświadczenia. Prześwietla materialność, szuka relacji i odblasków. Tworzy z wewnętrznych podpowiedzi. Rezonuje emocje i zdarzenia w barwy i kształty. Szuka w lesie, na ulicy i pod skórami.

Julia Deptuła – graduated in painting at the University of Arts in Poznań. She studies what is in between, what is through experience. She shines materiality, looks for relations and reflections. Creates from internal hints. She resonates emotions and situations into colors and shapes, looking in the woods, on the street and under the skin.

Kieszenie pełne pragnień
Las
Oddechy równomierne
Proszę, przejdź to
Sploty na relacjach
Spotkanie
Tańcząca wierzba
Budowanie z łzy
Sąsiedzi na lesie
Dwie rzeki nitki łączące
Kryształowe lustra
Tańczą z księżycem

FACEBOOK

INSTAGRAM