ETHY Manifest

Zero waste – nie marnujemy jedzenia, planety i zdrowia, czyli manifest Ethy

ETHY tworzą ludzie. Ethy to my. Ethy to Ty. To połączenie między tym, co się daje i co się dostaje. Żyjemy powoli. Luźno. Zero waste. Rano spacerujemy po łące i mchu na bosaka, zażywając najzdrowszej kąpieli stóp. Jesteśmy wolni. W lesie i nad oceanem. Podróżujemy, łaknąc przygody, inspiracji, SPA dla naszych dusz. Dzielimy się tym, co naturalne i wartościowe, zapraszając do wspólnego ogniska. Usiądź z nami w kręgu, przyłącz się do pieśni szacunku i życia. Zatańcz z żywiołami.

Ethy Life

Na Ethy Life dajemy Ci to, co może pomóc żyć lepiej Tobie i innym.

Codziennie odpowiadamy na pytanie: JAK?

Zero waste

Jak ograniczać odpady – szczególnie te plastikowe?

Etyczna moda

Jak naturalnie i ekologicznie dbać o ubrania? Jak odświeżać garderobę etycznie?

Ekologiczny dom

Jak dbać o swoją przestrzeń, jednocześnie dbając o środowisko?

Kuchnia

Jak odżywiać swój organizm sezonowo, lokalnie, ekologicznie, zdrowo, lecz nie krzywdzić przy tym istot żywych ani planet?

Zdrowie

Jak naturalnie i ekologicznie dbać o swoje ciało, umysł, duszę?

Handmade

Jak zrobić coś własnoręcznie? Jakie praktyczne cuda tworzą z odpadów inni?

Miasto

Jak zazieleniać przestrzeń miejską, by nie zginąć w gąszczu szarych bloków, by mieć czym oddychać w dobie wiecznego smogu?

Planeta

Jakie skarby skrywa Ziemia – nasz wspólny dom – i jak możemy ich strzec?

Ethy Maps

Na Ethy Maps dajemy Ci przestrzeń wypełnioną miejscami, którym zależy na lepszej przyszłości dla Ciebie, dla Twoich dzieci, dla wszystkich istot żyjących na Ziemi. Każde miejsce jest inne, wyjątkowe, dbające o świat na swój sposób.

Korzystaj z Ethy Maps, by konsumować odpowiedzialnie, zapewniając światu lepszą przyszłość i dbając o swoje zdrowie. Odkrywaj eko miejsca, dodawaj eko miejsca, recenzuj eko miejsca!

Każdy tworzy przyszłość. Codziennie

Arktyka i Syberia płoną, Grenlandia się topi. Czy taki obraz pamiętasz z lekcji geografii?

To od nas wszystkich zależy, jakie zmiany na świecie zachodzą w chwili obecnej i jakie zajdą w niedalekiej przyszłości. Dokąd zmierzamy? Dokąd zmierzasz Ty? 

Czy Twoje marzenia będą możliwe do spełnienia przy obecnych zmianach klimatycznych? Czy myśląc o sobie, pamiętasz o dzieciach, które są przyszłością tego świata? Świat przecież jest również ich przyszłością… Środowisko, w którym dorastamy determinuje nasze życie, naszą postawę, nasze marzenia.

NIE CZEKAJ NA ZMIANĘ. BĄDŹ ZMIANĄ!

Zacznij od siebie. Zacznij od ETHY.

WHAT WILL YOU FIND AT ETHY LIFE? 

At Ethy Life we give you the solutions that help you and others live better.

Everyday we answer the question: HOW?

Zero waste

How to reduce waste – especially the plastic one?

Ethical fashion

How naturally and ecologically take care of your clothes? How to ethically update your wardrobe?

Ecological house

How to take care of your space, while taking care of the environment? 

Kitchen

How to nurture your organism seasonally, locally, ecologically, healthy and not hurt living creatures or exploit the planet?

Health

How to naturally and ecologically take care of your body, mind and soul? 

Handmade

How to DIY? What are cool practical things others make from a potential waste?

City

How to make the urban space greener, so we don’t disappear in a grey cement jungle and so we have oxygen to breathe in the era of the never-ending smog?

Planet Earth

What treasures are hidden on Earth – our mutual home – and how can we protect them?